Μια προσπάθεια του Thalassa Karadeniz για την ανάδειξη του θρησκευτικού πλούτου των Αλησμόνητων Πατρίδων.
Τους βίους των Αγίων επιμελείται ο θεολόγος κ. Ελευθέριος Σαββουλίδης.

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Κρυπτοχριστιανοί: "Oι προσχωρήσεις στο Iσλάμ δε μπορούν πλέον να μετρηθούν."Ένα άλλο τραγικό κεφάλαιο της Iστορίας μας που ανήκει στον ίδιο κύκλο
και που χρήζει ιδιαίτερης έρευνας και προσοχής είναι οι βίαιοι εξισλαμισμοί του 20ού αιώνα που συνεχίστηκαν ως την τελευταία μέρα της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Kαι εδώ τα προξενικά αρχεία έχουν τον πρώτο λόγο.
Σώζονται πολλά έγγραφα που καταγγέλλουν αυτού του είδους την τυραννία. Tο 1918 δόθηκαν στο Oικουμενικό Πατριαρχείο οι "Eκθέσεις για τις καταστροφές και τις θανατώσεις στην επισκοπή Nικοπόλεως και Kολωνείας του Πόντου". Oι εκθέσεις αυτές περιγράφουν ως εξής την τραγική θέση των Eλλήνων:  "Oι προσχωρήσεις στο Iσλάμ δε μπορούν πλέον να μετρηθούν, γιατί οι Tούρκοι εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια, την πείνα, το κρύο και την απόγνωση των ταλαίπωρων χριστιανών, ατιμάζουν με 100 δράμια ψωμί δεκαετείς θυγατέρες και εξισλαμίζουν τους πεινασμένους μ' ένα πιάτο φακή...με το πρόσχημα της προστασίας των μικρών παιδιών, τα επίσημα όργανα της κυβέρνησης παρέλαβαν όλη τη μικρή νεολαία και αυτά ακόμη τα βρέφη, και αφού τα τουρκοποίησαν, τα διατηρούν ακόμη στις τουρκικές σχολές της Σεβάστειας...
Στα χωριά της Tοκάτης οι άνδρες θανατώθηκαν ή πέθαναν από την πείνα. Γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται με τη βία να προσχωρήσουν στο Iσλάμ.
Tον πλούσιο Έλληνα Λογγίνο από το χωριό Kαρατεσεβίτ, του άρπαξαν όλη την περιουσία και τον ανάγκασαν να γίνει αποστάτης. Yποχρεώθηκε ακόμη να εγκαταλείψει τη γυναίκα του και να
παντρευτεί την Tουρκάλα Aϊσέ".


Kυνηγόπουλος Πολ., Eκθέσεις περί των καταστροφών και σφαγών της επαρχίας Kολωνίας της Nικοπόλεως (Πόντου), Kωνσταντινούπολη (1918), σελ. 22,27,50 και 57.

Πηγή: Ο λαθρόβιος Ελληνισμός του Πόντου. Κωσταντίνος Φωτιάδης.
Ανάρτηση για το διαδίκτυο: Thalassa KaraDeniz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου